187 Đề thi thử bài Tuyên Ngôn Độc lập theo hướng mới mới nhất

Một tài liệu tham khảo theo một hướng mới trong công việc thẩm mỹ.
“Tuyên ngôn độc lập” – Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề 1. Đầu phiên bản “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản. “Tuyên ngôn độc lập” 1776 của Mỹ và “Tuyên ngôn về Quyền của Con người và Công dân” của cuộc Cách mạng Pháp năm 1791, có nghĩa là “Mọi người sinh ra tự do và có quyền bình đẳng. và phải được tự do và bình đẳng như nhau.”; Rồi anh lại viết: “Nhưng hơn 80 năm qua, thực dân Pháp đã bóc lột ngọn cờ tự do. bình đẳng, huynh đệ để cướp nước và áp bức đồng bào. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”
Từ cảm nhận về câu nói trên, xin chia sẻ với bạn đọc một nét về nghệ thuật lập luận của Bác Hồ trong “Tuyên ngôn độc lập”.
gợi ý
1. Mở bài:

– Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm “TNDL”
– Xác định vấn đề cần nghị luận: nhận biết hai câu văn và nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”
2. Thân bài:
Sơ lược về tác phẩm

* Dress up kịch bản
– Ngày 19-8-1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân, ngày 26-8-1945, Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về đến Hà Nội. Và tại số 48 phố Hangang, ông đã viết “Tuyên ngôn Độc lập”.
– Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh vô cùng cấp bách: nền độc lập vừa giành được đã bị các thế lực chống đối đe dọa. Chủ nghĩa đế quốc thực dân đang chuẩn bị lấy lại nước ta: từ phía tây đến. Ở phía bắc là abcxyz Quốc dân đảng Trung Quốc. đứng đằng sau là đế quốc Mỹ; Quân đội Anh tiến vào từ phía nam. Phía sau là Thập tự quân Pháp, lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là lãnh thổ “giám hộ” của Pháp bị Nhật xâm lược. Nhật Bản hiện đang đầu hàng. Do đó Đông Dương nhất định phải về tay Pháp.
* Giá trị lịch sử và văn học, mục đích và mục đích của “Tuyên ngôn độc lập”
– Giá trị lịch sử: như một tài liệu lịch sử có giá trị Đó là lời tuyên ngôn của một dân tộc đứng lên đòi xóa bỏ chế độ phong kiến, thực dân. Thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập với cộng đồng nhân loại với tư cách là một quốc gia độc lập, dân chủ và tự do.
Giá trị văn học:
+ Giá trị tư tưởng: “Tuyên ngôn độc lập” Đó là tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu độc lập, tự do. Việc làm này mang tính nhân văn sâu sắc.
+ giá trị nghệ thuật: Đó là một bài luận chính trị mẫu mực với những lập luận chặt chẽ. tranh luận gay gắt bằng chứng thuyết phục Ngôn ngữ gợi cảm và hóm hỉnh
– Các đối tượng: Người Việt khắp thế giới Bọn đế quốc, thực dân đang ra sức xâm lược các nước ta: Mỹ, Pháp.
khách quan: tỷTuyên ngôn độc lập của Việt Nam và sự ra đời của một nước Việt Nam mới ngăn chặn âm mưu xâm lược của đế quốc và thực dân
Giới thiệu một địa danh.Lặp lại hai câu.

– câu: “Mọi người sinh ra tự do và có quyền bình đẳng. và phải được tự do và bình đẳng như nhau.”(Tuyên bố về Quyền của Con người và Công dân của Cách mạng Pháp 1791) thuộc Phần mở đầu – cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập.
– câu “Nhưng hơn 80 năm qua, thực dân Pháp đã bóc lột ngọn cờ tự do. bình đẳng, huynh đệ để cướp nước và áp bức đồng bào. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”Phần 2 – Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập
phân tích

* Trích từ Tuyên ngôn Nhân quyền và Công dân năm 1791 của Pháp. “Mọi người sinh ra tự do và có quyền bình đẳng. và phải được tự do và bình đẳng như nhau.”
Thứ nhất, cung cấp cơ sở pháp lý cho bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ. đó là siêu cường của thế giới vào thời điểm này Anh không quên khẳng định hùng hồn. của Pháp, một thuộc địa trực tiếp của Việt Nam – về nhân quyền: quyền đối với nhân quyền. tự do và bình đẳng về quyềnđồng thời khẳng định đây là những chân lý vĩ đại của thời đại mà thế giới đã biết mà không ai có thể phủ nhận được.
– Định nghĩa tham chiếu:
+ Thông báo muốn mọi người biết phải xuất phát từ cơ sở vững chắc. Đúng vậy, đó là sự thật không thể chối cãi. Hồ Chí Minh mượn từ tuyên bố của Hoa Kỳ và Pháp, tức là từ nguyên tắc của hai cường quốc thế giới.
+ Đoạn trích này dành cho Phong cách viết của Hồ Chí Minh vừa điêu luyện, vừa dứt khoát. Khôn ngoan vì thể hiện sự tôn trọng chữ Mỹ, chữ Pháp, tức là tôn trọng những chữ vượt thời gian. Cương quyết cảnh cáo bọn đế quốc không được làm trái điều cha ông ta đã dạy. không được lật đổ ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái mà tổ tiên đã nêu cao.
* câu “Nhưng hơn 80 năm qua, thực dân Pháp đã bóc lột ngọn cờ tự do. bình đẳng, huynh đệ để cướp nước và áp bức đồng bào. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”

– Vạch trần bộ mặt của bọn thống trị thực dân Pháp 80 năm qua, khi chúng “lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, áp bức đồng bào ta”.
– Ý nghĩa: là cơ sở để Hồ Chí Minh đả phá luận điệu “khai hóa” và “bảo hộ” lừa bịp của thực dân Pháp, lên án những hành động phản nhân loại và công lý đối với nhân loại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Nhận xét về nghệ thuật lập luận

– Mối quan hệ giữa đoạn mở đầu và các đoạn tiếp theo trong “Tuyên ngôn độc lập” của Bác Hồ là một quan hệ đối lập về ngữ nghĩa: đối lập về nội dung, đối lập về ngôn từ, đối lập về thái độ. Tất cả đều toát lên vẻ trang trọng, cương nghị, vững vàng, hùng hồn và đầy cảm xúc.
+ Đầu tiên, hãy bắt đầu với những sự kiện mà bạn biết và nhớ. suy ra những sự thật tương tự chia sẻ cùng logic bên trong Đó là cơ sở để Bác Hồ tuyên bố.
+ Thứ hai, bác bỏ mặt đối lập để nhấn mạnh điều mình muốn đạt tới là cách so sánh, bác bỏ mâu thuẫn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khi so sánh nội dung các đoạn trích. “Tuyên ngôn Nhân quyền và Nhân quyền” của Cách mạng Pháp năm 1791 đã đưa ra một kết luận rất thuyết phục rằng “Nhưng hơn 80 năm qua, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, đàn áp đồng bào ta, ta, hành động của chúng hoàn toàn trái với nhân đạo và công lý.”
– lý do mạnh mẽ lập luận sắc bén
– Sở dĩ có kết luận trên được xây dựng trên cơ sở lập luận: “Đó là những luận điểm xác đáng không ai có thể phủ nhận”. Rõ ràng, rành mạch, tác giả “Tuyên ngôn độc lập” coi văn bản Tuyên ngôn của nước Mĩ là “bất hủ. ” và một trích dẫn từ tuyên bố của Pháp Câu trả lời trực tiếp cho các lập luận đối lập hoặc để tránh nguy cơ đối lập.
=> Có thể thấy rằng một bên Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vững tư tưởng chính trị chứa đựng trong những chữ vàng đối chiếu với lịch sử. Không chỉ Hoa Kỳ chỉ có nước pháp Mặt khác, ông lên án những lạm dụng và áp bức của các nhóm dân tộc. Chà đạp nhân quyền là phi pháp, phi đạo đức và vô văn hóa. Chúng ta bắt gặp cách nói và cách viết tài tình, dứt khoát của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
hoàn thành:

– Khẳng định giá trị của hai câu như trong mọi nhiệm vụ.
– Nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.


tuyên bố độc lập