157 Cách sử dụng hàm đếm trong Excel (Count, Counta, Countif,…) đơn giản mới nhất

Bạn có muốn biết hàm inbound trong excel là gì và cách sử dụng nó không? hàm đếm trong excel (Count, Counta, Countif,…) cho từng công thức? Trong phần mẹo và thủ thuật Excel này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các hàm cơ bản nhất. Đó là chức năng đếm. Để có thể đếm dữ liệu của các đối tượng trong một chuỗi theo một cách nhất định. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để sử dụng chức năng này Mời các bạn cùng theo dõi với tip.com.vn?

Cách sử dụng hàm đếm trong Excel – Count, Counta, Countif, Countifs

Các loại hàm đếm trong Excel và ý nghĩa của chúng

Trong excel có nhiều cách đếm. Và nó phụ thuộc vào các trường hợp bạn muốn đếm. Bạn có thể sử dụng các công thức khác nhau.

 • đếm: Hàm đếm các ô có chứa số.
 • đếm: Chức năng đếm ô trống
 • COUNTBLANK: Chức năng đếm ô trống
 • hạt: Hàm đếm có điều kiện
 • hạt: Hàm đếm nhiều điều kiện

1. Cách sử dụng hàm đếm COUNT, COUNTA

văn phạm:

 =COUNT(value1, value2, ...)   =COUNTA(value1, value2, ...)  =COUNTBLANK(range)

Trong đó:

 • Giá trị 1 Giá trị 2 … : Đối với Excel 2007+ có thể có tối đa 255 đối số và đối với Excel 2003 trở về trước con số này là 30.

ghi lại:

– Hàm đếm Đếm các đối số là số, ngày tháng hoặc chữ cái là số. Các đối số là giá trị lỗi hoặc ký tự không thể dịch thành số sẽ không được tính.

– nếu đối số là một mảng, hàm đếm Các ô trống, giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi không được tính trong mảng.

Ví dụ, =COUNT({1;2;”TXD”;TRUE}) -> 2

– Nếu bạn muốn đếm các giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi. sử dụng chức năng đếmvới cùng một cú pháp

– Các ô có công thức trả về một chuỗi rỗng (“”) cũng sẽ hoạt động. COUNTBLANK được tính là các ô trống bình thường

Nhưng đối với các ô có giá trị =0 sẽ không được tính

2. Cách sử dụng hàm COUNTIF

sử dụng: Đếm số ô trong một phạm vi đáp ứng các điều kiện nhất định.

văn phạm:

  =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • vệt : vùng dữ liệu cần đếm
 • tiêu chuẩn : Điều kiện đếm. Ví dụ: “TXD”; “>50”; 75; …
 • ghi lại:

– Ký tự đại diện có thể được sử dụng trong các điều kiện sau: ? Thay thế một ký tự * Thay thế nhiều ký tự để tìm kiếm các cụm từ được đánh dấu ? hoặc * rồi gõ ~ trước ? tốt *

– Hàm hạt không phân biệt chữ hoa hay chữ thường

3. Cách sử dụng hàm COUNTIF

– Công dụng: Đếm số ô trong một vùng thỏa mãn điều kiện nào đó.

– Văn phạm:

=COUNTIFS(Phạm vi1, Tiêu chí1, Phạm vi2, Tiêu chí2, …)

trong đó

 • Giai đoạn 1 Giai đoạn 2… : Có thể đếm đến 127 phạm vi ô, có thể là ô có số, văn bản, tên, mảng hoặc tham chiếu đến ô có số. Các ô trống được bỏ qua.
 • Tiêu chí 1 Tiêu chí 2… : Có thể đếm tới 127 điều kiện

ghi lại: Mỗi ô trong phạm vi dữ liệu cần đếm chỉ được tính nếu tất cả các điều kiện tương ứng với ô đó là đúng.

Như vậy là chúng tôi đã sơ lược các hàm đếm trong Excel để bạn có thể áp dụng vào việc tính toán, thống kê số liệu của mình. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc tiếp tục sử dụng Excel.